Línies Elèctriques

Control de vegetació i desbroçament sota el recorregut de les línies elèctriques.
Gran experiència en tot el territori amb treballs de gran qualitat i sempre intentant suavitzar el impacte mediambiental utilitzant els mitjans mecànics o manuals necessaris. Construcció i manteniment de camins d’accés a les torres.
Extremem la precaució en línies d’alta tensió i en la poda d’altura a prop dels cables. Màxima seguritat durant tot el procés.
Treballs en baixa, mitja i alta tensió, així com també en REE.