TREBALLS JARDINERIA

Plantacions i Reg

Plantació de vegetació a prop de vies rapides o àrees de servei. Arbustos per protegir d’enlluernaments en carretera, pantalles d’arbres per disminuir el impacte ambiental d’autopistes o autovies. Manteniment i construccions de rotondes i jardins als borals. Control de reg en zones enjardinades.

Reutilització d’aigua, fonts i altres medis per al manteniment de plantes i arbres. Aspersors, goteig, difusors, micro aspersors, manguera… la millor solució per a cada cas.