Camins forestals

Neteja i desbrossament de vegetació que hagi envaït el camí o rames que obstaculitzen la visió o el pas. Adequació dels laterals per facilitar el drenatge natural en casos de precipitacions per evitar l’erosió i desaparició del camí.

Restauració o obertura de nous camins forestals usant murs de pedra seca per contenció i saldar desnivells accentuats. Reconstrucció total d’antics camins o sendes pel seu us.