Control de plagues

Regulació i gestió d’algunes especies que poden danyar la vegetació o salut de les persones. Tractaments efectius per la reducció o eliminació del problema. Per la nostra experiència coneixem les principals plagues que poden afectar la vegetació, així com la millor solució per cadascuna d’elles.

Talla focs als voltants de poblacións per evitar riscs d’incendis. Prevenció en urbanitzacions. Plantació en zones de sequera o desertiques per repoblar.Control de caiguda provocades pel vent o tormentes.