Desbrossament i neteja

Neteja forestal de l’excés de vegetació. Podes mecàniques o manuals per evitar un creixement descontrolat. Tot tipus de terreny; boscos, pistes, finques, canals, urbanitzacions, jardins…
Ens encarreguem de la total retirada i recollida de les restes del desbrossament i tractament dels residus.