Podes

Treballs mecànics de podes. Control de caiguda d’arbres de grans dimensions. Manteniment d’arbustos, arbres i zones ajardinades en àrees urbanes, carreteres i autopistes, zones verdes i parcs…
Realitzem podes d’altura, extremant la seguretat de l’entorn, com dels nostres professionals.
Retirada de les rames i troncs del lloc i tractament posterior.