Repoblacions

Replantació de vegetació en zones de pèrdua de vegetació o devastades pel foc. Amb diferents mètodes de sembra o de plantació s’aconsegueix l’efecte desitjat. Previ tractament del terreny per adequar les millors condicions per la repoblació.
Les repoblacions es fan amb especies autòctones o a elecció. Controls de creixement durant els primers anys.