Restauració de lleres

Recuperació de los processos naturals de rieres i riberes, amb la fi d’aconseguir l’equilibri geomorfològic i recuperar el seu funcionament com ecosistema, aconseguint així recuperar la bellesa del riu, fent compatible l’equilibri dinàmic de l’aprofitament sostenible del caudal.

Neteja de sediments, treure despreniments del caudal, desviaments, recuperació de volum… Tot respectant sempre l’entorn i minimitzant el impacte ambiental.