Tales i aprofitament

Treballs mecanics de tales. Control de caiguda d’arbres de grans dimensions.

Realitzem tales d’altura, extremant la seguretat de l’entron, com també la dels nostres professionals.

Retirada de rames i troncs del lloc de tala i tractament posterior.

Zones devastades per vent, sequera, prevenció de caiguda…